รหัสโปรแกรมทัวร์ : BU4900

รักษ์อันดามันทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลสตูลที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนาน กับการดำน้ำดูปะการังแบบผิวน้ำ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศแบบสบาย ๆ ริมชายหาด อิ่มกับอาหารเลิศรส และบริการที่แสนประทับใจจากเรา……ทีมงานไกด์ท้องถิ่น
ทริปที่เปิดจอง

  • เดินทางช่วงวันธรรมดา สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์ รับขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
  • เดินทางช่วงเทศกาล

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ราคาเริ่มต้นท่านละ x.xxx โทรสอบถามครับ บาท
เด็ก (อายุ 4 – 7 ปี)
* เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ลด 50%
เด็ก (อายุ 8 – 11 ปี)
* เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ลด 30%

เรามีหลายแพคเกจให้ท่านเลือกตามความต้องการ โทรปรึกษาเราสิครับ

สถานที่ เกาะบุโหลน เกาะตะรุเตา จ.สตูล
เวลาออกเดินทาง กรุณามาถึงท่าเทียบเรือก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม และเดินทางเวลา 10.30 น.
เวลากลับ ถึง ท่าเทียบเรือปากบารา เวลา 14.00 น.
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด, รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น, ไฟฉาย, ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน, ยารักษาโรคประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป
ราคานี้รวม
ค่าเรือ Speed Boat และเรือ Ferry ไป-กลับ พร้อมเรือเล็กรับ-ส่งเข้าฝั่ง ค่าเรือหางยาวไปดำน้ำดูปะการัง
ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและผลไม้
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ และค่าอาหาร เครื่องดื่มที่นักท่องเที่ยวสั่งทานเอง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย เทสโก้โลตัสบางนา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายอับดุลเลาะห์ แซะอาหลี  หมายเลขบัญชี 362-2 03999-6

** หมายเหตุ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสลิปโอนเงินมาที่ info@rakandaman.com

โดยแจ้งรายละเอียดมาพร้อมสลิปโอนเงิน ดังนี้
– รหัสโปรแกรมทัวร์
– วันที่เดินทาง
– ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมเดินทาง
– อายุ
– เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

1

วันที่ 1

ท่าเทียบเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-ผาโต๊ะบู-อ่านตะโล๊ววาว-นิคมฝึกอาชีพ-เกาะบุโหลนเล
10.30 น. ปากบารา : นัดพบกับบริษัททัวร์ที่ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล มัคคุเทศก์ให้การต้อนรับและพร้อมขนสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง มุ่งสู่เกาะ ตะรุเตา
11.20 น. คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา สะพานท่าเทียบเรือคลองอ่าวพันเตมะละกา พักรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1) จากนั้นนำคณะออกเดินทางโดยรถยนต์ มุ่งสู่นิคมฝึกอาชีพระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ พันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นนานาพันธุ์
13.00 น. ถึงอ่าวตะโล๊ะวาวนำคณะถ่ายรูปหินรูปเรือใบ สัญลักษณ์ของเรื่องราวนิคมฝึกอาชีพในอดีตที่ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายที่กลายเป็นเกาะมหานรก และนำคณะเดินทางโดยการเดินเท้าไปที่นิคมฝึกอาชีพ ฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่
15.00 น. จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ที่ทำการอุทธยาน อ่าวพันเตมะละกา เพื่อขึ้นชมทัศนียภาพ ณ ผาโต๊ะบูอีกมุมหนึ่งของทะเลสตูล
16.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่เกาะบุโหลนเล เข้าสู่ที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่2)และชมบรรยากาศชายทะเล ยามค่ำคืน………ราตรีสวัสดิ์
2

วันที่ 2

เกาะบุโหลนใหญ่-อ่าวค้างคาว-เกาะอายัมรัง-เกาะบุโหลนรัง-เกาะหินขาว
07.00 น. ต้อนรับวันใหม่ บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 3)
08.00 น. นำคณะออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะบุโหลนใหญ่, อ่าวค้างคาว, เกาะอายัม และเกาะบุโหลนรัง ชมแนวปะการังแข็ง, ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง ฯลฯ จากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) เสร็จแล้วนำคณะดำน้ำชมปะการังอ่อน 7 สี ฝูงปลานานาชนิด ณ เกาะหินขาว และ ต่อด้วยดำน้ำดูปะการังที่ หน้าเกาะบุโหลนใหญ่
17.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับที่พัก
19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่5) หลังอาหารพักผ่อน ตามอัธยาศัย………ราตรีสวัสดิ์
3

วันที่ 3

เกาะตูกนแพ-เกาะบุโหลนไม้ไผ่-เกาะบุโหลนดอน-ปากน้ำรีสอร์ท
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 6)
08.00 น. นำคณะดำน้ำดูปะการังหลากชนิดที่เกาะตูกนแพ จากนั้นนำคณะมุ่งสู่เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ชมปะการังและถ่ายรูป เล่นน้ำตามอัธยาศัย และพักรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7)
13.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำคณะมุ่งสู่เกาะบุโหลนดอน เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเลอุรักลาโว้ย
14.30 น. นำคณะเดินทางสู่ปากน้ำรีสอร์ท ผ่านเกาะเขาใหญ่เพื่อชมหินรูปช้างและเพลิดเพลินกับหน้าผาที่สวยงาม และพันธุ์ไม้ของอ่าวก้ามปู
16.00 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก…ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย และชมพระอาทิตย์อัสดง ตกน้ำยามเย็น
19.00 น. บริการอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่ 8) อิ่มแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย……ราตรีสวัสดิ์
4

วันที่ 4

ปากน้ำรีสอร์ท – ท่าเรือปากบารา
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) และพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วอำลาที่พัก กลับสู่ท่าเรือปากบารา ระหว่างทางชมหินเจดีย์พันยอด และชมกระชังเพาะเลี้ยงปลานานาชนิดของกรมประมง
14.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review