รหัสโปรแกรมทัวร์ : BU3500

รักษ์อันดามันทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลสตูลที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุข สนุกสนาน กับการดำน้ำดูปะการังแบบผิวน้ำ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศแบบสบาย ๆ ริมชายหาด อิ่มกับอาหารเลิศรส และบริการที่แสนประทับใจจากเรา……ทีมงานไกด์ท้องถิ่น
ทริปที่เปิดจอง

  • เดินทางช่วงวันธรรมดา สามารถเลือกเดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดยาวนักขัตฤกษ์ รับขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
  • เดินทางช่วงเทศกาล

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ราคาเริ่มต้นท่านละ x.xxx โทรสอบถามครับ บาท
เด็ก (อายุ 4 – 7 ปี)
* เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ลด 50%
เด็ก (อายุ 8 – 11 ปี)
* เด็กพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ลด 30%

เรามีหลายแพคเกจให้ท่านเลือกตามความต้องการ โทรปรึกษาเราสิครับ

สถานที่ เกาะบุโหลน จ.สตูล
เวลาออกเดินทาง กรุณามาถึงท่าเทียบเรือก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อม และเดินทางเวลา 10.30 น.
เวลากลับ ถึง ท่าเทียบเรือปากบารา เวลา 11.00 น. โดยประมาณ
สิ่งที่ควรนำไปด้วย ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด, รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น, ไฟฉาย, ของใช้ส่วนตัว เช่นสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน, ยารักษาโรคประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป
ราคานี้รวม
ค่าเรือ Speed Boat และเรือ Ferry ไป-กลับ พร้อมเรือเล็กรับ-ส่งเข้าฝั่ง ค่าเรือหางยาวไปดำน้ำดูปะการัง
ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและผลไม้
ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ และค่าอาหาร เครื่องดื่มที่นักท่องเที่ยวสั่งทานเอง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย เทสโก้โลตัสบางนา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายอับดุลเลาะห์ แซะอาหลี  หมายเลขบัญชี 362-2 03999-6

** หมายเหตุ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้ชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งสลิปโอนเงินมาที่ info@rakandaman.com

โดยแจ้งรายละเอียดมาพร้อมสลิปโอนเงิน ดังนี้
– รหัสโปรแกรมทัวร์
– วันที่เดินทาง
– ชื่อ-นามสกุลผู้ร่วมเดินทาง
– อายุ
– เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในวันเดินทาง

1

วันที่ 1

ท่าเทียบเรือปากบารา-ปากน้ำรีสอร์ท-เกาะเขาใหญ่-ถ้ำหินเจดีย์พันยอด
10.30 น. ปากบารา : นัดพบกับบริษัททัวร์ที่ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล มัคคุเทศก์ให้การต้อนรับและพร้อมขนสัมภาระลงเรือ ออกเดินทางเข้าที่พัก ปากน้ำรีสอร์ท เกาะบ่อเจ็ดลูก ถึงที่พัก ให้คณะจัดเก็บสัมภาระ และ รับประทานอาหารเที่ยงกับบรรยากาศแบบสบาย ๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 น. นำคณะออกเดินทางมุ่งสู่ เกาะเขาใหญ่ เพื่อไปดูกระชังปลาสวยงาม และ นำคณะถ่ายรูปชม ถ้ำหินเจดีย์พันยอด
16.30 น. นำคณะฝึกการใช้หน้ากากดำน้ำ ได้เวลาอันสมควร นำคณะเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.20 น. ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ แสงสุดท้ายของประเทศไทยกับภาพบรรยากาศยามเย็น
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น…..อิ่มแล้ว พาท่านชมบรรยากาศชายทะเลยามค่ำคืน ได้เวลาอันสมควรพักผ่อนตามอัธยาศัย……..ราตรีสวัสดิ์
2

วันที่ 2

เกาะบุโหลนอายัม-เกาะบุโหลนรัง-เกาะหินขาว-อ่าวค้างคาว-เกาะตูกนแพ
06.00 น. ต้อนรับวันใหม่กับแสงแรกของประเทศไทยกับภาพบรรยากาศยามเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และ เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งสู่ เกาะบุโหลน เพื่อชมปะการัง ณ เกาะบุโหลนอายัม เกาะบุโหลนรัง ชมแนวปะการังแข็ง เขากวางสมอง ฯลฯ และเกาะหินขาว ชมปะการังอ่อน 7 สี ฝูงปลานานาชนิด และพักรับประทานอาหารเที่ยง จากนั้น ชมปะการังต่อที่ อ่าวค้างคาว และ เกาะตูกนแพ ได้เวลาอันสมควร นำคณะชมปะการัง ณ เกาะบุโหลนใหญ่ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำคณะกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น…อิ่มแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย…….ราตรีสวัสดิ์
3

วันที่ 3

ปากน้ำรีสอร์ท – ท่าเรือปากบารา
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า อิ่มแล้ว นำคณะนั่งเรือชมป่าโกงกาง ของสองฝั่งคลอง
10.30 น. นำคณะออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ
10.50 น. ถึงท่าเรือ อำลาคณะ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review